Compfucius

Old Sini SOS
please install new version of our remote assistance module

U kunt een donatie overschrijven op mijn rekeningnummer om dit project financieel haalbaar te houden:

IBAN: BE05 3770 3827 0375
BIC/Swift: BBRUBEBB
met vermelding van: sini-sos donatie + uw naam en email
en geniet van een prioritaire behandeling aan verlaagde tarief.

Uw donatiebedragen worden automatisch omgezet in "sini-sos"tijd.

Niet steunende gebruikers zullen aan de normale tarief verrekend worden bij elke interventie.

Afin de pouvoir maintenir le projet d'assistance à distance viable, vous pouvez faire un don sur mon compte:

IBAN: BE05 3770 3827 0375
BIC/Swift: BBRUBEBB
avec mention de: sini-sos + votre nom et email, en contre-partie vous bénéficierez d'un traitement prioritaire à tarif préférentiel.

Les montants de vos dons seront automatiquement convertis en temps d'assistance sini-sos.


Pour les utilisateurs non donateurs, l'assistance sera facturée au tarif courant.

Compfuterbijstand

 

Klik op bijhorende versie

Downloaden: noteer goed locatie waar U het gaat opslaan (bv bureaublad)

Uitvoeren (bevestigen indien nodig)

Voorwaarden aanvaarden

Na 10 à 15sec zal een ID code verschijnen, die mag U mij doorbellen of emailen

Sluit sini-sos venster pas na hulpsessie, minimaliseren mag.

Zodra ik een verbinding heb kunnen maken, gaat uw bureaubladafbeelding even weg met melding dat er een Teamviewer sessie actief is

Vanaf versie 7, kan men video en gesprek uitvoeren

U hoeft geen wachtwoord door te geven gezien wij onze eigen licentie beschikken met bijhorende wachtwoord. Verbinding is geëncrypteerd en beveiligd.

Na interventie, kan "sini sos" venster afgesloten worden

 

Tot uw dienst

 

Sini

Assistance à distance

 

Cliquez sur la version désirée pour télécharger, notez bien où vous sauvegardez le fichier (Bureau p. ex.)

Ensuite choisissez "Exécuter" (reconfirmer au besoin)

Accepter les conditions pour continuer

Après un court laps de temps, une fenêtre apparaîtra avec un code ID qu'il faudra me communiquer par mail ou téléphone.

Ne fermez la fenêtre qu'en fin de session car sinon il n'y aura plus de connexion. Vous pouvez la minimaliser au besoin.A partir de la version 7 il est possible d'avoir une vidéo conférence ou chat (vocal) pour mieux suivre l'opération.

Aucun mot de passe n'est nécessaire car il est encrypté d'avance par nous.

 

Une fois la session fermée vous verrez réapparaître votre fond d'écran.

 

A votre service,

 

Sini

 

 

Linux

 

 
 

Download Sini-SOS V9.0207

Computer / Laptop

sini sos for Windows
Clic hier om Windows
versie te downloaden

 

 

 

***

Smartphone & tablet:
Teamviewer QuickSupport install


 

Teamviewer Sini SOS V9


PlayStore
(Android)

 

 

Download Sini-SOS V9.0207

Computer - Laptop

sini sos for Mac
Clic hier om Mac versie te downloaden

 

 

 

***

Smartphone & tablet:
Teamviewer QuickSupport install

 

 


Teamviewer Sini SOS V9


AppStore
(iPhone - iPad)

 

 

 
 

 

Sini-sos auto

sini sos installeren om onbeheerd te gebruiken (blijft op achtergrond draaien)
Installer Sini-SOS de manière permanente et autonome (application en arrière-plan)

 
     

 

 

 

BACK